Avatar foto 22 mei 2023

Vanaf de 1 juli 2023 wordt een vernieuwd register voor sociale hygiëne ingevoerd. De Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) draagt haar taken over aan de nieuw gevormde Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh). De overdracht omvat uitsluitend het register en een selectie van andere taken die SVH eerder voor de overheid uitvoerde, en heeft geen betrekking op SVH examens. Voor reeds geregistreerde individuen heeft deze wijziging minimale implicaties, hoewel bevestiging van huidige registratie bij de Lcsh noodzakelijk is. Voor degenen die na 1 juli het diploma sociale hygiëne behalen, zijn de gevolgen groter. Deze worden hieronder verder besproken. Onderaan dit bericht vindt je een uitlegvideo van Ricardo Eshuis, de directeur van SVH.

Waarom wordt het register vernieuwd?

Het antwoord op waarom Lcsh de taken van SVH overneemt is simpel. De overheid, in dit geval het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), wenst directe controle over grote hoeveelheden persoonsgegevens, zoals die momenteel in het SVH Register sociale hygiëne zijn opgeslagen. Sinds de introductie van sociale hygiëne in 1995, zijn er honderdduizenden mensen geregistreerd in het SVH register. De overheid wil deze informatie in eigen beheer hebben en daarom wordt er een nieuw register geopend.

Startdatum 1 juli 2023

Het herziene register wordt actief vanaf 1 juli. Je kunt het nieuwe register vinden op de Lcsh website: www.registersocialehygiene.nl.

Wat verandert er vanaf 1 juli?

Als je na 1 juli het SVH diploma sociale hygiëne behaalt, moet je jezelf inschrijven bij de Lcsh via hun website. Dit proces vindt plaats via DigiD. Je wordt vervolgens gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken. Deze gegevens worden vergeleken met informatie in de Basisregistratie Personen (BRP) en met de persoonsgegevens die je hebt ingevuld bij het examen. Als je gegevens op deze manier worden ‘gevonden in het systeem’, dan wordt je gevraagd of je bereid bent te betalen voor de inschrijving in het register sociale hygiëne. Dit vormt een groot verschil met de huidige procedure, waarbij je direct wordt ingeschreven in het register na het behalen van je diploma bij SVH, zonder kosten. Vanaf 1 juli dien je dit zelf te regelen bij de Lcsh, waarbij leges worden berekend. Het exacte bedrag moet nog worden bepaald door de minister van VWS, maar de voorlopige prijs is vastgesteld op € 92,-. Tot en met 30 juni loopt dit nog via SVH.

Herregistratie na 1 juli

Indien je momenteel bij SVH geregistreerd staat in het register sociale hygiëne, worden je gegevens doorgestuurd naar VWS en de Lcsh. Maar dit betekent niet dat je automatisch in het nieuwe register bent opgenomen. Het bevestigen van uw registratie is gratis, maar gebeurt niet automatisch. Iedereen die momenteel in het SVH register staat, dient zichzelf aan te melden bij de Lcsh via DigiD. Dit is verplicht vanwege wettelijke bepalingen gerelateerd aan privacywetgeving, de AVG. Het proces voor herregistratie lijkt sterk op dat van de nieuwe registratie, zoals hierboven beschreven. Je hebt tot 30 juni 2028 om je huidige registratie bij de Lcsh te bevestigen, een ruime termijn.

Let op: als je te laat bent, vervalt je registratie in het SVH register en kun je niet meer in het nieuwe register komen zonder opnieuw examen te doen.

Blijvende consistentie

Er blijft ook veel hetzelfde. Na 1 juli dien je naast het volgen van de sociale hygiëne training nog steeds examen te doen bij SVH en heb je een diploma nodig om jezelf te kunnen registreren in het register. Het enige wat verandert is de locatie waar uw registratie wordt bijgehouden.

Veelgestelde vragen

Voor meer informatie over de veranderingen na 1 juli 2023, verwijzen we je naar de veelgestelde op de website van de Lcsh.

Bekijk de uitlegvideo

Ricardo Eshuis, directeur van SVH, legt in een video uit wat de wijziging in het register sociale hygiëne voor u betekent.