Avatar foto 25 juli 2023

In de steeds veranderende wereld van de horeca is het essentieel om het personeel goed opgeleid en up-to-date te houden. Een online academy biedt een moderne en flexibele aanpak voor het trainen en ontwikkelen van horecamedewerkers. Het implementeren van een online academy is één ding, maar het borgen ervan en ervoor zorgen dat het effectief wordt gebruikt, is een andere uitdaging. Hier zijn zeven praktische tips om een online academy succesvol te borgen in de horeca:

1. Creëer een duidelijke visie en strategie

Begin met het definiëren van een duidelijke visie voor de online academy en hoe deze past binnen de overkoepelende bedrijfsstrategie. Identificeer de doelstellingen en verwachte resultaten van de online trainingen. Communiceer deze visie en strategie vervolgens naar alle betrokkenen, van het management tot het personeel op de werkvloer, om draagvlak te creëren en de betrokkenheid te vergroten.

2. Stel verantwoordelijkheden en middelen vast

Wijs verantwoordelijkheden toe aan een team of individu die verantwoordelijk is voor de online academy. Deze persoon of groep moet zorgen voor het updaten van de cursussen, het monitoren van de voortgang en het beantwoorden van vragen van medewerkers. Zorg ervoor dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor de academy, zoals toegang tot relevante trainingssystemen en technische ondersteuning.

3. Personaliseer het leertraject

Elke medewerker heeft unieke trainingsbehoeften. Zorg ervoor dat de online academy een persoonlijk leertraject biedt, zodat medewerkers relevante en op maat gemaakte trainingen kunnen volgen. Monitor de voortgang van elke medewerker en bied indien nodig aanvullende ondersteuning of aanpassingen aan het leertraject.

4. Integreer met dagelijkse werkzaamheden

Zorg ervoor dat de online academy naadloos integreert met de dagelijkse werkzaamheden van het personeel. Maak tijd vrij voor training tijdens werktijden en moedig medewerkers aan om regelmatig toegang te krijgen tot de online academy. Integreer de geleerde vaardigheden en kennis in het werk en benadruk het belang ervan voor hun persoonlijke groei en professionele carrière.

5. Gamification en beloningen

Maak gebruik van gamification-elementen in de online trainingen om de betrokkenheid en motivatie van medewerkers te vergroten. Beloon prestaties, zoals het voltooien van een cursus of het behalen van certificeringen, met erkenning, kleine incentives of zelfs kansen voor loopbaanontwikkeling binnen het bedrijf.

6. Meet en evalueer de resultaten

Houd de prestaties en resultaten van de online academy regelmatig bij. Analyseer de voortgang van medewerkers, de effectiviteit van de trainingen en het behalen van doelstellingen. Gebruik deze gegevens om de academy continu te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van het personeel en de organisatie.

7. Zorg voor een cultuur van levenslang leren

Stimuleer een cultuur van levenslang leren binnen de horecaorganisatie. Moedig medewerkers aan om proactief hun vaardigheden en kennis te ontwikkelen door gebruik te maken van de online academy. Creëer mogelijkheden voor kennisdeling en onderlinge coaching tussen collega’s om een lerende gemeenschap te bevorderen.

Het borgen van een online academy in de horeca vergt toewijding, betrokkenheid en een goed doordachte aanpak. Door een duidelijke visie en strategie te hanteren, de leerervaring te personaliseren, integratie met dagelijkse werkzaamheden te waarborgen en te zorgen voor een leercultuur, kan de online academy een waardevol instrument worden voor de training en ontwikkeling van het horecateam. Een goed opgeleid personeelsbestand zal niet alleen de efficiëntie en productiviteit verhogen, maar ook bijdragen aan een succesvolle en florerende horecaonderneming.