Wat is Sociale Hygiëne ofwel wat betekend Sociale Hygiëne? In het kort gezegd betekend het dat mensen respect hebben voor elkaar en rekening houden met zowel elkaars geestelijke- als lichamelijke gezondheid.

‘Sociale Hygiëne’ het begrip

Het begrip Sociale Hygiëne bestaat uiteraard uit twee woorden waarbij Hygiëne afkomstig is van ‘Hygiëa‘, de godin van de gezondheid. In de horeca betekend dit dat de horecawerknemer of werkgever alles in het werk stelt om zowel elkaars als de gezondheid van de gast te waarborgen. Het woord ‘Sociale’ slaat dan ook op de samenleving.

Drank- en Horecawet

Op 7 oktober 1964 werd de Drank- en Horecawet geïntroduceerd waarna deze meerdere malen is gewijzigd, waarbij de laatste wijziging is geweest op 1 januari 2013.

In het belang van de volksgezondheid streeft de Drank- en Horecawet naar het op een zo verantwoord mogelijke wijze verstrekken van alcoholhoudende drank. De Drank- en Horecawet streeft, in het belang van de volksgezondheid, naar het op een zo verantwoord mogelijke wijze verstrekken van alcoholhoudende drank. De wet stelt regels en doet dit vanuit sociaal-hygienisch en sociaal-economisch oogpunt.

Waarom moeten we het SVH Diploma Sociale Hygiëne behalen?

Iedere (horeca)onderneming waar alcohol geschonken óf verkocht moet in het bezit zijn van een Drank- en Horecavergunning. Deze is aan te vragen  via de desbetreffende gemeente waar de onderneming gevestigd is. Om in aanmerking te komen voor een Drank- en Horecavergunning moet de leidinggevende volgens de wet aan een aantal eisen voldoen, namelijk;

  1. 21 jaar of ouder zijn
  2. Niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn
  3. Niet onder curatele staan
  4. Beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot Sociale Hygiëne

Voldoende kennis en inzicht hebben met betrekking tot Sociale Hygiëne is dus een vereiste als leidinggevende. Om dit aan te kunnen tonen moeten zij beschikken over het SVH Diploma Sociale Hygiëne.

Hoe behaal je het SVH Diploma?

Er zijn praktisch gezien twee verschillende manieren om het benodigde diploma te behalen, via een praktijkdag training of online via e-learning. Wij bieden de online training aan mét en zonder SVH examen;

  • Sociale hygiëne training online + Examen voor €199 (bestel direct)

Vragen over Sociale Hygiëne?

Stel ze gerust in onze chat of bel 085 – 864 0036!

Wat is Sociale Hygiëne?